Vuoden yhteiskunnallinen teko 2018

Jyväskylän yhteiskunnallinen opisto (JYO) palkitsee jälleen vuoden yhteiskunnallisen teon. Palkinnon voi saada yhteisö tai henkilö, joka on teollaan tai toiminnallaan edistänyt yhteisöllisyyttä, avoimuutta, demokratiaa ja sivistystä Jyväskylän seudulla vuonna 2018.

Vuoden 2016 palkinto myönnettiin Monikulttuurikeskus Glorian tiloissa toimiville vapaaehtoisille kieltenopettajille ja vuoden 2017 palkinto Päivi Antilan suomennokselle Economix-sarjakuvasta (kustantaja Kampus Kustannus).

Esityksiä vuoden yhteiskunnallisesta teosta muutamalla lauseella perusteltuna voi lähettää JYO:n rehtori Taija Roihalle sähköpostitse osoitteeseen taija.roiha@gmail.com 31.3. asti.

Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston asiantuntijaraati valitsee palkinnon saajan ehdotusten joukosta. Palkinto jaetaan toukokuussa Yläkaupungin Yön yhteydessä.

Mainokset

Syvältä: Feminististä pedagogiikkaa Jyväskylässä

Helmikuun Syvältä-illassa Baari Vakiopaineessa maanantaina 4.2. klo 18 paneudutaan feministiseen pedagogiikkaan alan asiantuntijoiden johdolla. Mitä feministinen pedagogiikka oikeastaan on ja mihin sitä tarvitaan? Miten monesti haastavilta tuntuvia sukupuolta, seksismiä ja rasismia eli vallankäytön muotoja koskevia teemoja voidaan sisällyttää opetukseen rakentavalla tavalla? Ja miksi näiden teemojen nouseminen koulutuksen valtavirtaan tuntuu välillä niin tuskastuttavan hitaalta?

Keskustelun pohjana on tuore teos Feministisen pedagogiikan ABC (Vastapaino 2018), joka on tarkoitettu oppaaksi ohjaajille ja opettajille, mutta yleistajuisena tietokirjana tarjoaa kiinnostavia näkökulmia kaikille muillekin aihepiiristä kiinnostuneille.

Keskustelijoina Tuija Saresma, Mari-Anne Okkolin, Jani Ylönen ja Penjami Lehto. Keskustelun juontaa Taija Roiha.

Tapahtuman järjestävät Jyväskylän yhteiskunnallinen opisto JYO ja Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijayhdistys Mutkun tutkijat ry.

Tapahtuma Facebookissa

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Syvältä: Grassroots Organising and Political Change in the US

Yhdysvaltalaisen Bernie Sandersin poliittinen kampanjointi on yksi mielenkiintoisimmista vasemmistolaisista ilmiöistä hetkeen. Sanders on haastanut niin valtajulkisuuden kuin vasemmistonkin ja onnistunut luomaan uutta poliittista organisoitumista.

Shana East, yksi Sandersin kampanjan organisaattoreista, saapuu Jyväskylään keskustelemaan ruohonjuuritason vasemmistosta Yhdysvalloissa. Shana East toimii Our Revolution Illinois -verkostossa, joka tukee alueen edistyksellisiä poliittisia ehdokkaita (ks. https://www.ourrevolutionil.com/about).

Tilaisuus järjestetään maanantaina 10.9. klo 18-20 Baari Vakiopaineessa (Kauppakatu 6). Tilaisuus on englanninkielinen. Toveritulkkausta voidaan järjestää spontaanisti paikan päällä.

Tapahtuma on kaikille avoin, tervetuloa!

Järjestäjinä KSL-opintokeskus ja Jyväskylän yhteiskunnallinen opisto.

***

Bernie Sanders’ political campaigning is one of the most interesting leftist phenomenon in the recent times. Sanders has challenged both the main public and the left, and succeeded in creating new political organising.

Shana East, a political organizer in Sanders’ campaign, arrives in Jyväskylä to discuss about the grassroots left in the US. Shana East is part of Our Revolution Illinois network, which aims at supporting local proggressive candidates (see https://www.ourrevolutionil.com/about).

The discussion will be held on Monday the 10th of September from 6 to 8 pm in Bar Vakiopaine (Kauppakatu 6). The discussion is in English and is open for all.

Organized by KSL Study Center and Jyväskylä Societal Academy JYO.

Vuoden 2017 Yhteiskunnallinen teko -palkinto Päivi Antilan Economix-sarjakuvasuomennokselle

Jyväskylän yhteiskunnallinen opisto on myöntänyt Vuoden yhteiskunnallinen teko -palkinnon 2017 Päivi Antilan suomennokselle Economix-sarjakuvasta. Palkinto myönnetään yhteisölle tai henkilölle, joka on teollaan tai toiminnallaan edistänyt yhteisöllisyyttä, avoimuutta, demokratiaa ja sivistystä.

Michael Goodwinin kirjoittaman ja Dan E. Burrin kuvittaman sarjakuvan suomentaminen on ollut paitsi haastava ja kunnianhimoinen tehtävä, myös erinomainen idea. Sarjakuva esittelee taloustiedettä tarkastelemalla sen kehitystä ja yhteyksiä reaalimaailman talous- ja sosiaalihistoriaan. Ajallisesti tarkastelu ulottuu taloustieteen klassikoista aina 2000-luvun kriiseihin.

Vaikka sarjakuva julkaistiin jo vuonna 2012 ja vaikka se keskittyy pitkälti yhdysvaltalaiseen kontekstiin ja näkökulmaan, viime vuonna ilmestyneelle suomennokselle on ollut suorastaan huutava tilaus. Suomen viime aikaisten hallitusten politiikka on rajoittanut omaa liikkumatilaansa vedoten uusklassisesta taloustieteestä ammennettuihin oppeihin ja malleihin. Sanoilla kuten “kestävyysvaje” ja “talouden tilannekuva” käydään tämän päivän luokkasotaa, ja näiden termien valinta, niiden määritelmät ja merkitys samoin kuin niistä seuraavat väitetyt välttämättömyydet jätetään niin sanottujen asiantuntijoiden käsiin. Johtopäätöksiä eli konkreettisia seurauksia kutstutaan “leikkauksiksi” ja “uudistuksiksi”, mikä tarkoittaa eriarvoisuuden kasvamista, köyhien, sairaiden, eläkeläisten ja työttömien väheksymistä ja kurjistamista sekä omaisuuden, hyvinvoinnin ja vallan keskittymistä yhä tiukemmin pienelle omistavalle luokalle.

Economix-sarjakuva auttaa pohtimaan vaihtoehtoja, ymmärtämään ja jäsentämään sekä todellisuutta että sitä kuvaa todellisuudesta, jota taloustieteilijät meille päivästä toiseen maalailevat. Se tulkitsee täsmällisesti ja yleistajuisesti taloustieteen monimutkaisia käsitteitä sekä pohtii itse tieteenalan luonnetta. Lisäksi se perkaa laajalti ja tarkkasilmäisesti tieteenalan historiaa osana läntisen maailman taloushistoriaa, mukaan lukien sen kohtalokkaita käännekohtia ja kriisejä, joista voitaisiin tai oltaisiin voitu ottaa opiksi.

Käännös on laadittu huolella ja vastaa erinomaisesti tehtävän moniin haasteisiin. Se on elegantti ja asiantunteva, mutta samalla maanläheinen ja sujuva; toisin sanoen se on tehty samassa hengessä kuin käännetty teoskin. Economixin lukeminen suomeksi on tästä syystä viihdyttävää ja opettavaa varmasti kenelle tahansa.

Tunnustus luovutettiin Yläkaupungin yössä 19.5. Seminaarinmäen Puutarhurin Talolla järjestetyn Feministinen politiikka eilen, tänään ja huomenna -paneelikeskustelun yhteydessä.

Feministinen politiikka eilen, tänään ja huomenna

Osana Yläkaupungin Yön ohjelmaa 19.5. on JYO:n keskustelutilaisuus ”Tasa-arvopolitiikkaa, feminististä aktivismia ja kaikkea siltä väliltä – Feministinen politiikka eilen, tänään ja huomenna” Puutarhurin talolla Seminaarinmäellä klo 16-18.

Feministiseen ja tasa-arvoa ajavaan politiikkaan on niin Suomessa kuin kansainvälisesti sisältynyt laaja kirjo erilaisia liikkeitä ja lähestymistapoja. Painotukset ovat vaihdelleet myös historian saatossa. Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston (JYO) ja Jyväskylän yliopiston sukupuolentutkijoiden Kantti-verkoston järjestämässä yhteisessä paneelikeskustelussa paneudutaan tarkastelemaan tätä moninaisuutta erilaisista perspektiiveistä käsin. Onko tasa-arvon ajamisessa ja feminismissä kyse samoista asioista? Mitä menneisyys voi opettaa 2010-luvun feministeille? Entä mitkä ovat feministisen ja tasa-arvopolitiikan seuraavat suuret kysymykset?

Keskustelemassa yliopistonlehtori Hannele Harjunen, yliopistonlehtori Sari Sulkunen ja tutkijatohtori Arja Turunen. Keskustelun juontaa Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston vararehtori Tuomas Parsio. Tapahtuma on osa Keski-Suomen Vasemmistonaisten järjestämää Kulttuurikahvilaa Puutarhurintalon kahvilassa.

Paneelikeskustelun päätteeksi Jyväskylän yhteiskunnallinen opisto jakaa vuosittaisen vuoden yhteiskunnallisen teon palkinnon.

Syvältä: Beyond policy: Refugees in Central Finland

Welcome to learn about the situation of refugees in Jyväskylä region and discuss Finnish refugee policy on April 18th between 6 and 8 pm at Bar Vakiopaine (Kauppakatu 6 Jyväskylä).

SYVÄLTÄ series presents an evening with experts on Finnish refugee policy. Our panellists, an asylum seeker and a refugee who got asylum along with a researcher and an activist, discuss their experiences and tell us of the current situation of refugees and people helping them in Jyväskylä.

We have all read devastating news of broken families and people being forced back to dangerous circumstances – wondering what you could do to help? Come find out!

The discussion will be held in English. If you have questions you may contact Heidi Elmgren who is hosting the event: heidi.elmgren@gmail.com

We engage ourselves to create a safe and welcoming space, which is naturally free of discrimination, hate speech and racism.

Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston huhtikuun Syvältä-tilaisuudessa
keskiviikkona 18.4. klo 18-20 Baari Vakiopaineessa (Kauppakatu 6)
kuullaan pakolaisten tilanteesta Keski-Suomessa ja keskustellaan
Suomen turvapaikkapolitiikasta.

Syvältä-keskustelussa käsitellään Suomen pakolaispolitiikkaa: paneelissa turvapaikanhakija, turvapaikan saanut, turvapaikkapolitiikan tutkija ja pakolaisten kanssa yhteistyötä tekevä aktivisti keskustelevat kokemuksistaan ja turvapaikanhakijoiden sekä heitä auttavien tilanteesta Jyväskylässä.

Tilaisuudessa tietoa myös siitä, miten auttaa pakolaisia.

Keskustelu on englanninkielinen, tervetuloa!

Keskustelutilaisuudessa noudatetaan turvallisen tilan periaatetta, jossa ei ymmärrettävästi ole sijaa syrjinnälle, vihapuheelle tai rasismille.

JYO:n toimintaa tukevat Kansan Sivistystyön liitto (KSL) ja Jyväskylän Seudun sivistystyö (JSS).

https://www.facebook.com/events/238081736759905

Syvältä: Venäjän valtio, media ja kulttuuri nyt

Maaliskuun Syvältä-tilaisuudessa keskiviikkona 14.3. klo 18 Baari Vakiopaineessa (Kauppakatu 6) keskustellaan valtion toimista median ja kulttuurin saralla nyky-Venäjällä. Jyväskylän yliopiston tutkija Vera Zvereva esittelee hallitusta puolustavien kansallismielisten näkemysten levittämistä digitaalisessa mediassa. Zvereva keskittyy Venäjän valtion toimintaan internetissä ja siihen, kuinka valtio internetiä pyrkii kontrolloimaan. Jyväskylän yliopiston yliopisto-opettaja Tatiana Romashko puolestaan puhuu Venäjän kulttuuri- ja koulutuspolitiikan uudesta nationalistisesta käänteestä. Esitelmässä paneudutaan erityisesti siihen, miten yliopistoja on viime vuosina ohjailtu toimimaan Venäjän valtapuolueen tahdon mukaisesti. Tilaisuuden juontaa Tuomas Parsio.

Tilaisuus on englanninkielinen. Vapaa pääsy, tervetuloa!

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/943653702468861/

In the March Syvältä event University of Jyväskylä researcher Vera Zvereva talks about state propaganda in digital media. The talk focuses on methods and forms of dissemination of pro-governmental ”patriotic” views among the users of the Russian Internet segment. It aims to look more closely at what the Russian state has done to the establish control over the Internet, at what strategies are used to disseminate state propaganda messages in the Russian digital media, and how all this is changing the image of Russian-language Internet (Runet) for its users and in the global context.

University of Jyväskylä lecturer Tatiana Romashko talks about new nationalism of Russian cultural and educational policy. The presentation discusses the current issues from higher education and authoritarian turn in today’s Russian Federation. The analysis highlights the effects of two groups of factors – one cultural, the other political – the combination of which brought about various patterns of power relations in the academic community as well as in a broader social context. Applying post-structural discourse analysis and her reflection as a university lecturer on what is going on, Romashko argues that because of the recent change in Russian political environment within which all state universities operate, the university stuff has to obey the course of the one-party state and this way to employ strategies of resistance and survival.

JYO:n toimintaa tukevat Kansan Sivistystyön liitto (KSL) ja Jyväskylän Seudun sivistystyö (JSS).