Syvältä: Terveet ruumiit ja ruokaturva uhattuna

Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston (JYO) Syvältä- keskustelutilaisuuksien sarja jatkuu. Tämän syksyn ensimmäinen tilaisuus viedään läpi otsikolla ”Terveet ruumiit ja ruokaturva uhattuna”. Tilaisuus järjestetään ”Vakiopaineen kampuksella” (Kauppakatu 6) maanantaina 26.9. klo 18-20. Otsikon teemoista tulevat keskustelemaan yleisön kanssa jyväskyläläiset tutkijat yliopistonlehtori Hannele Harjunen ja professori Tiina Silvasti. Alustusten jälkeen yleisölle on varattu runsaasti aikaa kommentoinnille ja kysymyksille. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille.

Kenellä on varaa terveelliseen ruokaan? Kenen pussiin laihdutus- ja fitnessbisnes pelaa? Harjusen puheenvuoro liittyy osittain häneltä juuri (2016) ilmestyneen kirjan Neoliberal Bodies and the Gendered Fat Body teemoihin. Hän käsittelee teoksessaan sukupuolittuneita ruumisnormeja uusliberalistisen talouden aikana. Harjusen yhteiskunnallinen tutkimusote analysoi hyvin ajankohtaisia teemoja, terveysbuumia ja lihavuuden ja köyhyyden luokkajakoja. Harjunen on tuonut yhteiskuntatieteellistä lihavuustutkimusta Suomeen ja kirjoittanut aiheesta laajasti sekä osallistunut aktiivisesti julkiseen keskusteluun lihavuudesta 2000-luvun alusta saakka Suomessa ja kansainvälisesti.

Silvastin puheenvuoro keskittyy ruokaturvan ympärille liittyviin kysymyksiin. Miten Suomen ruokajärjestelmä toimii tehokkuuden ja niukan talouden aikana ja miten ruokaturva taataan nyt ja tulevaisuudessa? Ovatko leipäjonot yksi merkki ruokaturvan heikentymisestä? Puheenvuorossaan Silvasti avaa elintarvikejärjestelmän ja markkinoiden merkitystä ruokaturvan näkökulmasta käsin. Hän on tutkinut ruokaturvaa sekä suomalaisessa että globaalissa yhteydessä. Silvasti on tutkinut myös maanviljelijöiden elämäntapaa ja maatalouden rakennemuutoksen sosiaalisia seurauksia perehtyen erityisesti eriarvoisuuden rakenteisiin.

Miten ruokaturva, lihavuus, sukupuoli ja terveys liittyvät toisiinsa? Tervetuloa ottamaan selvää!

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1790447664504860/

Syksyn 2016 Ravintelivalistukset

Ravintelivalistusten syksyn 2016 ohjelma on seuraava:

6.9 Hanna Huumonen – ”Mitä v*ttua täällä tapahtuu!!??” Vihapuheen normalisoituminen Suomessa

20.9 Jaana Kivi – TTIP ja lobbaus

27.9 Kaisa Kortekallio – Timothy Mortonin pimeä ekologia

4.10 Anni Ahlakorpi – Saamelaisten oikeuksista

25.10 Tuija Saresma – Netti, rasismi ja naisviha

1.11 Hannele Harjunen – Uusliberaalit ja preferoidut ruumiit

15.11 Saara Huttunen – Ally tahtoo keksin. Kuinka olla liittolainen?

29.11 Elina Ahtikari – Sorrettujen teatterin mahdollisuudet opettajuuden uudelleen kokemisessa

Tilaisuudet järjestetään Kulttuuriravintola Ylä-Ruthilla kello 19-21 lukuunottamatta 6.9. joka pidetään Vakiopaine-baarissa samaan kellonaikaan.

Maksuttomat ja kaikille avoimet tilaisuudet järjestävät Jyväskylän yhteiskunnallinen opisto (JYO) ja Vihreä puolue.

Syvältä: ”Näyttäkää minulle denaarin raha” – veronkierto Suomessa

Muun muassa Panama-vuodon sekä Sipilän hallituksen veronkiertäjiä suosivien hankkeiden myötä Suomessa on kevään aikana noussut keskustelua veronkierrosta ja verovälttelystä. Miten suomalaiset välttelevät verotusta? Ketkä veroja välttelevät, kuinka laajasta ilmiöstä on kyse? Mikä on laillista ja mikä laitonta? Mitä verotiedot kertovat ja eivät kerro asiasta? Miten valtiovalta ja elinkeinoelämä ajavat veronkiertäjien asiaa?

Näihin kysymyksiin pureudutaan Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston järjestämässä Syvältä-keskustelussa Baari Vakiopaineessa (Kauppakatu 6) maanantaina 16.5. klo 18-20. Alustajina ja panelisteina toimittaja Jarno Liski sekä entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko Esko Seppänen.

Tervetuloa avoimeen ja ilmaiseen tilaisuuteen!

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1570755026555608/

Syvältä! – Eläimet, etiikka ja historia

Kevään neljäs Syvältä! -tilaisuus maanantaina 18.4. klo 18-20 ravintola Vakiopaineessa (Kauppakatu 6) tutkailee eläinten oikeuksia koskevan keskustelun historiaa.

1970-luvun puolivälin jälkeen keskustelu ihmisten ja muiden eläinten suhteita koskevista eettisistä (ja epäeettisistä) periaatteista ja käytänteistä sai uuden suunnan, kun mm. filosofian tutkijat Peter Singer ja Tom Regan kritisoivat länsimaisen ihmisen eläinsuhdetta ylipäätään ja teollista eläintuotantoa erityisesti. Varsinkin anglosaksisissa maissa syntyi huomattavaa ns. eläinoikeuksiin liittyvää keskustelua ja aktivismia, jossa vedottiin länsimaisen moraalifilosofian kulmakiviin, utilitarismiin ja kantilaiseen velvollisuusetiikkaan.

Tätä nykykeskustelua vasten Syvältä-keskustelussa tarkastellaan eläinoikeuskysymyksiä pidemmällä aikaperspektiivillä. Miten ihmiset ovat suhtautuneet muihin eläimiin antiikissa ja keskiajalla? Kuinka Kreikassa perusteltiin kasvisruokavaliota ja vastattiin kysymyksiin, joilla kasvissyöjiä vieläkin yritetään haastaa? Kuinka ihmisen ero suhteessa muihin eläimiin ymmärrettiin keskiajan arabialaisessa filosofiassa, ja mitä etiikkaa koskevia seurauksia tällä oli? Alustajat Liisa Kaski ja Janne Mattila avaavat näitä kysymyksiä, minkä jälkeen aiheesta keskustellaan yleisön kanssa.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa!

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/987711417949685/

Syvältä! – Työtä vai terapiaa?

Kevään kolmannessa Syvältä! -tilaisuudessa maanantaina 14.3. klo 18-20 ravintola Vakiopaineessa (Kauppakatu 6) käsitellään työssä ja sen organisoinnissa tapahtuneita muutoksia terapeuttisen kulttuurin näkökulmasta.

Aiheesta alustavat tutkijat Mona Mannevuo ja Antti Saari.

Mona Mannevuo:
Sielullisesta voimataloudesta resilienssiin

Alustukseni käsittelee työnjohto-oppien muutosta sielutieteestä neurotieteeksi. Aineistonani toimivat Ohto Oksalan Työn psykologia (1948) sekä Pauli Aalto-Setälän ja Mikael Saarisen Innostus. Myötämanipuloinnin aakkoset (2014). Tarkastelen sekä näiden teosten välisiä rationalisoinnin historiallisia jatkumoita että niissä ilmeneviä eroavaisuuksia, jotka ilmenevät yhteiskunnallisen kehyksen muuttumisesta yksilökeskeiseksi.

Antti Saari:
Läsnäolon ristiriidat – mindfulness opetustyössä

Viime vuosina mindfulness on noussut suosituksi työelämän hallinnan psykotekniikaksi. Esityksessä tarkastellaan erityisesti opettajan työhön suunnattuja mindfulness-oppaita, ja niiden tapaa psykologisoida opetustyön ilmiöitä. Keskeisinä mindfulness-kirjallisuudessa esiintyvinä juonteina analysoidaan neurotieteellisiä ja humanistisen psykologian diskursseja.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1567202623569980/

Syvältä goes Naisvali(s)tus

Helmikuun Syvältä-keskustelun alustajiksi maanantaina 22.2. klo 18-20 ravintola Vakiopaineessa (Kauppakatu 6) saapuvat väitöskirjatutkijat Heidi Elmgren (Filosofia), Raisa Jurva (Sukupuolentutkimus), Annukka Lahti (Sukupuolentutkimus) ja Tiina Sihto (Yhteiskuntapolitiikka) otsikolla Naisvali(s)tus. Puheenjohtajana toimii väitöskirjatutkija, JYO:n aktiivi Tuomas Parsio.

Alustajat ovat ottaneet näkyvästi osaa viimeaikaiseen keskusteluun parisuhteista ja kotitaloustyön sukupuolittuneista jaoista. Keskustelu tästä aina ajankohtaisesta aiheesta nousi esille kun Väestöliiton Parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen otti painokkaasti kantaa miesten ja naisten välisiin parisuhteisiin sekä naisten välisiin ystävyyssuhteisiin Helsingin Sanomissa 13.1.2016. Syvältä-keskustelun alustajat esittävät, että parisuhteiden monien ongelmien taustalla vaikuttavat kuitenkin sukupuolittuneet valtasuhteet, ja ratkaisut niiden aiheuttamiin ongelmiin ovat vaativampia kuin Vaarasen esittämä ajatus siitä, että naisten pitäisi kollektiivisesti hellittää täydellisyyden tavoittelustaan.

Illan puhujat nostavat esille uusia näkökulmia muun muassa kotitaloustyön sukupuolittuneista jaoista ja sen perusteista. Tutkijat kertovat eri näkökulmista käsin mistä ”naisvalitus” on oire, mitä sillä tarkoitetaan ja miten sukupuolittuneita käytäntöjä voitaisiin mahdollisesti purkaa, jotta ahtaista sukupuolirooleista, jotka koskettavat sekä miehiä että naisia, voitaisiin päästä eroon.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. TERVETULOA!

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1544428399218973/

Syvältä: Eurosta eroon- loppu talouskurille

Rahat eivät ole lopussa! Väittävät Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston vuoden 2016 Syvältä-luentosarjan aloittavat väitöskirjatutkijat Joel Kaitila ja Antti Ronkainen maanantaina 18.1. klo 18-20 ravintola Vakiopaineessa (Kauppakatu 6). Otsikolla ”Eurosta eroon- loppu talouskurille”- alustavat yhteiskuntatieteen tutkijat esittävät kuinka nykyiselle talouskuripolitiikalle saadaan loppu.

Viime vuonna julkaistussa raportissa Talouskurista autonomiaan ( Vasemmistofoorumi) kirjoittajat esittävät talouskurin lopettamiselle keinoja haastamalla eurotalouden ja rahaliiton nykyisen järjestyksen. Tutkijoiden mukaan Juha Sipilän hallituksen leikkauspolitiikka perustuu euron kurisäännöille, joita voidaan kuitenkin rikkoa, kiertää tai hylätä eroamalla eurosta. Alustajat kertovat miten tämä tapahtuu.

Kaitilan ja Ronkaisen lisäksi äänessä on Business Analyst Lasse Immonen, joka kommentoi illan alustajia.

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille. Tervetuloa aloittamaan opiston kevät!

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/196729384008768/