Syvältä: ”Näyttäkää minulle denaarin raha” – veronkierto Suomessa

Muun muassa Panama-vuodon sekä Sipilän hallituksen veronkiertäjiä suosivien hankkeiden myötä Suomessa on kevään aikana noussut keskustelua veronkierrosta ja verovälttelystä. Miten suomalaiset välttelevät verotusta? Ketkä veroja välttelevät, kuinka laajasta ilmiöstä on kyse? Mikä on laillista ja mikä laitonta? Mitä verotiedot kertovat ja eivät kerro asiasta? Miten valtiovalta ja elinkeinoelämä ajavat veronkiertäjien asiaa?

Näihin kysymyksiin pureudutaan Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston järjestämässä Syvältä-keskustelussa Baari Vakiopaineessa (Kauppakatu 6) maanantaina 16.5. klo 18-20. Alustajina ja panelisteina toimittaja Jarno Liski sekä entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko Esko Seppänen.

Tervetuloa avoimeen ja ilmaiseen tilaisuuteen!

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1570755026555608/

Syvältä! – Eläimet, etiikka ja historia

Kevään neljäs Syvältä! -tilaisuus maanantaina 18.4. klo 18-20 ravintola Vakiopaineessa (Kauppakatu 6) tutkailee eläinten oikeuksia koskevan keskustelun historiaa.

1970-luvun puolivälin jälkeen keskustelu ihmisten ja muiden eläinten suhteita koskevista eettisistä (ja epäeettisistä) periaatteista ja käytänteistä sai uuden suunnan, kun mm. filosofian tutkijat Peter Singer ja Tom Regan kritisoivat länsimaisen ihmisen eläinsuhdetta ylipäätään ja teollista eläintuotantoa erityisesti. Varsinkin anglosaksisissa maissa syntyi huomattavaa ns. eläinoikeuksiin liittyvää keskustelua ja aktivismia, jossa vedottiin länsimaisen moraalifilosofian kulmakiviin, utilitarismiin ja kantilaiseen velvollisuusetiikkaan.

Tätä nykykeskustelua vasten Syvältä-keskustelussa tarkastellaan eläinoikeuskysymyksiä pidemmällä aikaperspektiivillä. Miten ihmiset ovat suhtautuneet muihin eläimiin antiikissa ja keskiajalla? Kuinka Kreikassa perusteltiin kasvisruokavaliota ja vastattiin kysymyksiin, joilla kasvissyöjiä vieläkin yritetään haastaa? Kuinka ihmisen ero suhteessa muihin eläimiin ymmärrettiin keskiajan arabialaisessa filosofiassa, ja mitä etiikkaa koskevia seurauksia tällä oli? Alustajat Liisa Kaski ja Janne Mattila avaavat näitä kysymyksiä, minkä jälkeen aiheesta keskustellaan yleisön kanssa.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa!

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/987711417949685/

Syvältä! – Työtä vai terapiaa?

Kevään kolmannessa Syvältä! -tilaisuudessa maanantaina 14.3. klo 18-20 ravintola Vakiopaineessa (Kauppakatu 6) käsitellään työssä ja sen organisoinnissa tapahtuneita muutoksia terapeuttisen kulttuurin näkökulmasta.

Aiheesta alustavat tutkijat Mona Mannevuo ja Antti Saari.

Mona Mannevuo:
Sielullisesta voimataloudesta resilienssiin

Alustukseni käsittelee työnjohto-oppien muutosta sielutieteestä neurotieteeksi. Aineistonani toimivat Ohto Oksalan Työn psykologia (1948) sekä Pauli Aalto-Setälän ja Mikael Saarisen Innostus. Myötämanipuloinnin aakkoset (2014). Tarkastelen sekä näiden teosten välisiä rationalisoinnin historiallisia jatkumoita että niissä ilmeneviä eroavaisuuksia, jotka ilmenevät yhteiskunnallisen kehyksen muuttumisesta yksilökeskeiseksi.

Antti Saari:
Läsnäolon ristiriidat – mindfulness opetustyössä

Viime vuosina mindfulness on noussut suosituksi työelämän hallinnan psykotekniikaksi. Esityksessä tarkastellaan erityisesti opettajan työhön suunnattuja mindfulness-oppaita, ja niiden tapaa psykologisoida opetustyön ilmiöitä. Keskeisinä mindfulness-kirjallisuudessa esiintyvinä juonteina analysoidaan neurotieteellisiä ja humanistisen psykologian diskursseja.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1567202623569980/

Syvältä goes Naisvali(s)tus

Helmikuun Syvältä-keskustelun alustajiksi maanantaina 22.2. klo 18-20 ravintola Vakiopaineessa (Kauppakatu 6) saapuvat väitöskirjatutkijat Heidi Elmgren (Filosofia), Raisa Jurva (Sukupuolentutkimus), Annukka Lahti (Sukupuolentutkimus) ja Tiina Sihto (Yhteiskuntapolitiikka) otsikolla Naisvali(s)tus. Puheenjohtajana toimii väitöskirjatutkija, JYO:n aktiivi Tuomas Parsio.

Alustajat ovat ottaneet näkyvästi osaa viimeaikaiseen keskusteluun parisuhteista ja kotitaloustyön sukupuolittuneista jaoista. Keskustelu tästä aina ajankohtaisesta aiheesta nousi esille kun Väestöliiton Parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen otti painokkaasti kantaa miesten ja naisten välisiin parisuhteisiin sekä naisten välisiin ystävyyssuhteisiin Helsingin Sanomissa 13.1.2016. Syvältä-keskustelun alustajat esittävät, että parisuhteiden monien ongelmien taustalla vaikuttavat kuitenkin sukupuolittuneet valtasuhteet, ja ratkaisut niiden aiheuttamiin ongelmiin ovat vaativampia kuin Vaarasen esittämä ajatus siitä, että naisten pitäisi kollektiivisesti hellittää täydellisyyden tavoittelustaan.

Illan puhujat nostavat esille uusia näkökulmia muun muassa kotitaloustyön sukupuolittuneista jaoista ja sen perusteista. Tutkijat kertovat eri näkökulmista käsin mistä ”naisvalitus” on oire, mitä sillä tarkoitetaan ja miten sukupuolittuneita käytäntöjä voitaisiin mahdollisesti purkaa, jotta ahtaista sukupuolirooleista, jotka koskettavat sekä miehiä että naisia, voitaisiin päästä eroon.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. TERVETULOA!

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1544428399218973/

Syvältä: Eurosta eroon- loppu talouskurille

Rahat eivät ole lopussa! Väittävät Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston vuoden 2016 Syvältä-luentosarjan aloittavat väitöskirjatutkijat Joel Kaitila ja Antti Ronkainen maanantaina 18.1. klo 18-20 ravintola Vakiopaineessa (Kauppakatu 6). Otsikolla ”Eurosta eroon- loppu talouskurille”- alustavat yhteiskuntatieteen tutkijat esittävät kuinka nykyiselle talouskuripolitiikalle saadaan loppu.

Viime vuonna julkaistussa raportissa Talouskurista autonomiaan ( Vasemmistofoorumi) kirjoittajat esittävät talouskurin lopettamiselle keinoja haastamalla eurotalouden ja rahaliiton nykyisen järjestyksen. Tutkijoiden mukaan Juha Sipilän hallituksen leikkauspolitiikka perustuu euron kurisäännöille, joita voidaan kuitenkin rikkoa, kiertää tai hylätä eroamalla eurosta. Alustajat kertovat miten tämä tapahtuu.

Kaitilan ja Ronkaisen lisäksi äänessä on Business Analyst Lasse Immonen, joka kommentoi illan alustajia.

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille. Tervetuloa aloittamaan opiston kevät!

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/196729384008768/

Kevään 2016 ravintelivalistukset

Vihreän Puolueen (ViPu), Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston (JYO) sekä Kansan sivistystyönliiton (KSL) järjestämät Ravintelivalistus-iltamat jatkuvat jälleen keväällä. Tilaisuudet järjestetään ravintola Ylä-Ruthilla joka toinen tiistai kello 19.00-21.00. Ohjelma on seuraavanlainen:

19.1.
Keijo Lakkala: Herbert Marcuse ja ”uusi aistiherkkyys”

2.2.
Esko Harni: Zen-kapitalismi ja onnellisuuden hallinta

16.2.
Tamas Matekovits: Kommunisaatio

1.3.
Mihail Seppälä: Perustulon universaalisuudesta

15.3.
Antti Moilanen: Miksi koulu on olemassa? Suomalaisen peruskoulun kasvatuspäämäärät

29.3.
Olli Pitkänen: Schelling syväekologisena ajattelijana

12.4.
Tapani Laine: Johann Gottlieb Fichten filosofia

26.4.
Marko Kainulainen: Hip Hopin poliittisuudesta

10.5.
Anton Monti: Punaiset prikaatit – Italian väkivallan vuodet 1970–1988

24.5.
Ville Rantanen: Rinnakkaisvalta

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, tervetuloa!

Syvältä: Sota, kirkko ja politiikka

Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston vuoden viimeisen Syvältä-luentokerran käyttävät otsikolla ”Sota, kirkko ja politiikka” itsenäisyyspäivän jälkimainingeissa tiistaina 8.12. klo 18-20 ravintola Vakiopaineessa (Kauppakatu 6) tutkijatohtori Jouni Tilli, pappi ja kirjailija Kai Sadinmaa, yliopistotutkija Ilona Pajari, sekä tutkija Tuomas Tepora.

Alustajat puhuvat muun muassa sodan oikeutuksen keinoista, retoriikasta, politiikasta ja niistä kuvista joita sotilaisiin ja sotaan liitetään. Aiheet ja teemat ovat ajankohtaisia myös tämänpäiväisessä talouspoliittisessa puheessa.

Alustuksessaan Sadinmaa puhuu kirkon ja valtion liitosta epäpyhänä allianssina, joka on kääntänyt köyhille suunnatun vapauttavan ilosanoman päälaelleen. Sadinmaa kritisoi kirkon ja vallan liittoa, jossa evankeliumista on tehty osa uhreja tuottavaa valtajärjestelmää.

Tilli pohtii alustuksessaan millä tavalla sotaretoriikka toimii. Hän vie keskustelua erilaisten historiallisten esimerkkien avulla ja nostaa esille sodan ja uskonnon kädenlyönnin seurauksia sekä yhdistää sen nykyiseen talousretoriikkaan: miten kyseisiin keinoihin nojaava puhetapa on yhä läsnä vuosikausia jatkuneessa ”talouden talvisodassamme”.

Pajarin alustus pohtii sotilaaseen liittyviä voimakkaita kansallisia ja ihmisten identiteettiin yhdistyviä mielikuvia. Pajari nostaa esille puheen (mies)kansalaisuudesta, mikä korostuu erityisesti sota-aikoina sekä niiden muistamisessa ja muistelemisessa. Pajari kysyy puheenvuorossaan voidaanko sotaa ja sotilaita pitää ihmisen mittana, ja miten realistisia ovat monet vertailut ja puheenparret, joita sotilaisiin liitetään.

Tepora keskustelee uuteen kirjaansa ”Sodan henki” pohjautuen sodasta ja nationalismista uskonnollissävytteisenä kokemuksena sekä suomalaisittain kristinuskon ja kansallisaatteen yhteensovittamisesta ja niiden eroista. Tepora nostaa esille alustuksessaan myös sen että “talvisodan henkeen” saattoi tempautua mukaan vailla uskonnollista vakaumustakin.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa superkiinnostavaan keskustelutilaisuuteen!

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/764956766942174/