Vuoden yhteiskunnallinen teko 2016

Jyväskylän yhteiskunnallinen opisto palkitsee vuoden yhteiskunnallisen teon. Palkinnon voi saada yhteisö tai henkilö, joka on teollaan tai toiminnallaan edistänyt yhteisöllisyyttä, avoimuutta, demokratiaa ja sivistystä Jyväskylän seudulla vuonna 2016.

Esityksiä vuoden yhteiskunnallisesta teosta muutamalla lauseella perusteltuna voi lähettää JYO:n rehtori Laura Mankille sähköpostitse osoitteeseen lauramankki@gmail.com 31.3. asti.

Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston asiantuntijaraati valitsee palkinnon saajan ehdotusten joukosta. Palkinto jaetaan toukokuussa Yläkaupungin Yön yhteydessä.

Jyväskylän yhteiskunnallinen opisto (JYO) on keväällä 2010 käynnistetty hanke, joka toimii verkostona edistäen yhteiskunnallista oppimista.

Kevään 2017 Ravintelivalistukset

Kevään 2017 Ravintelivalistus-iltamat pidetään joka toinen tiistai Ravintola Popparissa (Puistokatu 2-4) kello 19-21. Poppariin siirryttiin tilantarpeen vuoksi, joten tervetuloa paikalle sankoin joukoin!

17.1. Miira Tuominen: Diotiman erôs: rakkaus ja halu Platonin Pidot-dialogissa

31.1. Jari Kaukua: Islamilainen filosofia?

14.2. Osma Naukkarinen: Teknisen yhteiskunnan inhimilliset seuraukset: Jacques Ellulin teknologia-analyysi

28.2. Henna-Riikka Peltola: Kaunis suru on kunniavieras – kokemuksia surumusiikista

14.3. Pieta Päällysaho: Häpeä ja Sofokleen Filoktetes

28.3. Riikka Ala-Hakula: Poliittisuus Mikael Bryggerin ja Cia Rinteen visuaalisessa runoudessa

11.4. Keijo Lakkala: Utopian tila ja aika

25.4. Mika Pekkola & Jarno Hietalahti: Olemmeko kaikki hulluja? Erich Fromm ja normaliteetin patologinen ajatus

Maksuttomat ja kaikille avoimet tilaisuudet järjestävät yhteistyössä Jyväskylän yhteiskunnallinen opisto, Kansan Sivistystyön Liitto, Vihreä puolue ja Radio Hear.

Syvältä: US elections 2016. The battle for the presidency

JYO’s next panel discussion will concentrate on the 2016 US elections. We will gather for a critical discussion (in English) in bar Vakiopaine (Kauppakatu 6) on Monday 31 October, starting at 5.30 pm, lasting until 7.30 pm.

The Presidential race has received publicity all over the world, not the least because of the two candidates: Donald Trump and Hilary Clinton. Beyond this, attention has focused on the themes that have come up recently especially during the latest debates between the candidates: racism and sexism. The panel discussion will most certainly address these themes, but room will also be given to the aspects and themes that have not been discussed widely in the media: What happens if Trump wins? What kind of voting system is behind the US Elections and does it have any influence on the result?

Dr. Peter Miller is Fulbright Professor at the University of Tampere, teaching in the North American Studies Program and the Master’s Degree program in Public Choice for the academic year 2016-2017. His research focuses widely on the US voting system, and more specifically on voting behaviour and electoral systems. In his talk, he will remark on the presidential election including the primary process and the general campaign. He will also address possible effects of the election.

Dr. Anna Kronlund is Senior Research Fellow in the Finnish institute of international affairs (FIIA). She has expertise in the United States political system, decision-making culture, and in particular, the US Congress, domestic components of US foreign policy, the debates on national emergency and war powers in the United States. In her talk, she will concentrate her remarks on the 2016 US Elections including US Congressional elections. She will also address the power relations between US Congress and the president and the principles of political decision making culture in the US.

The panel discussion includes two parts, the first half is given to the panellists and the second is reserved for the audience to give comments and ask questions from our panellist.

The panel discussion is free for all and there is no entrance fee.
Please join us to learn more about the US elections and have a critical discussion on a very topical theme.

Jyväskylän yhteiskunnallinen opisto (JYO) is a non-profit societal academy that organizes events such as lectures and panel discussions on societal topics. Open and intended for the general public, the events are free of charge and usually also involve public discussions.

Feel free to also join JYO’s mailing list by contacting our Rector, Laura Mankki (laura.mankki@gmail.com). Ideas and wishes concerning events, teaching activities etc. can also be sent to this address or to the mailing list.

Syvältä: Terveet ruumiit ja ruokaturva uhattuna

Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston (JYO) Syvältä- keskustelutilaisuuksien sarja jatkuu. Tämän syksyn ensimmäinen tilaisuus viedään läpi otsikolla ”Terveet ruumiit ja ruokaturva uhattuna”. Tilaisuus järjestetään ”Vakiopaineen kampuksella” (Kauppakatu 6) maanantaina 26.9. klo 18-20. Otsikon teemoista tulevat keskustelemaan yleisön kanssa jyväskyläläiset tutkijat yliopistonlehtori Hannele Harjunen ja professori Tiina Silvasti. Alustusten jälkeen yleisölle on varattu runsaasti aikaa kommentoinnille ja kysymyksille. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille.

Kenellä on varaa terveelliseen ruokaan? Kenen pussiin laihdutus- ja fitnessbisnes pelaa? Harjusen puheenvuoro liittyy osittain häneltä juuri (2016) ilmestyneen kirjan Neoliberal Bodies and the Gendered Fat Body teemoihin. Hän käsittelee teoksessaan sukupuolittuneita ruumisnormeja uusliberalistisen talouden aikana. Harjusen yhteiskunnallinen tutkimusote analysoi hyvin ajankohtaisia teemoja, terveysbuumia ja lihavuuden ja köyhyyden luokkajakoja. Harjunen on tuonut yhteiskuntatieteellistä lihavuustutkimusta Suomeen ja kirjoittanut aiheesta laajasti sekä osallistunut aktiivisesti julkiseen keskusteluun lihavuudesta 2000-luvun alusta saakka Suomessa ja kansainvälisesti.

Silvastin puheenvuoro keskittyy ruokaturvan ympärille liittyviin kysymyksiin. Miten Suomen ruokajärjestelmä toimii tehokkuuden ja niukan talouden aikana ja miten ruokaturva taataan nyt ja tulevaisuudessa? Ovatko leipäjonot yksi merkki ruokaturvan heikentymisestä? Puheenvuorossaan Silvasti avaa elintarvikejärjestelmän ja markkinoiden merkitystä ruokaturvan näkökulmasta käsin. Hän on tutkinut ruokaturvaa sekä suomalaisessa että globaalissa yhteydessä. Silvasti on tutkinut myös maanviljelijöiden elämäntapaa ja maatalouden rakennemuutoksen sosiaalisia seurauksia perehtyen erityisesti eriarvoisuuden rakenteisiin.

Miten ruokaturva, lihavuus, sukupuoli ja terveys liittyvät toisiinsa? Tervetuloa ottamaan selvää!

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1790447664504860/

Syksyn 2016 Ravintelivalistukset

Ravintelivalistusten syksyn 2016 ohjelma on seuraava:

6.9 Hanna Huumonen – ”Mitä v*ttua täällä tapahtuu!!??” Vihapuheen normalisoituminen Suomessa

20.9 Jaana Kivi – TTIP ja lobbaus

27.9 Kaisa Kortekallio – Timothy Mortonin pimeä ekologia

4.10 Anni Ahlakorpi – Saamelaisten oikeuksista

25.10 Tuija Saresma – Netti, rasismi ja naisviha

1.11 Hannele Harjunen – Uusliberaalit ja preferoidut ruumiit

15.11 Saara Huttunen – Ally tahtoo keksin. Kuinka olla liittolainen?

29.11 Elina Ahtikari – Sorrettujen teatterin mahdollisuudet opettajuuden uudelleen kokemisessa

Tilaisuudet järjestetään Kulttuuriravintola Ylä-Ruthilla kello 19-21 lukuunottamatta 6.9. joka pidetään Vakiopaine-baarissa samaan kellonaikaan.

Maksuttomat ja kaikille avoimet tilaisuudet järjestävät Jyväskylän yhteiskunnallinen opisto (JYO) ja Vihreä puolue.

Syvältä: ”Näyttäkää minulle denaarin raha” – veronkierto Suomessa

Muun muassa Panama-vuodon sekä Sipilän hallituksen veronkiertäjiä suosivien hankkeiden myötä Suomessa on kevään aikana noussut keskustelua veronkierrosta ja verovälttelystä. Miten suomalaiset välttelevät verotusta? Ketkä veroja välttelevät, kuinka laajasta ilmiöstä on kyse? Mikä on laillista ja mikä laitonta? Mitä verotiedot kertovat ja eivät kerro asiasta? Miten valtiovalta ja elinkeinoelämä ajavat veronkiertäjien asiaa?

Näihin kysymyksiin pureudutaan Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston järjestämässä Syvältä-keskustelussa Baari Vakiopaineessa (Kauppakatu 6) maanantaina 16.5. klo 18-20. Alustajina ja panelisteina toimittaja Jarno Liski sekä entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko Esko Seppänen.

Tervetuloa avoimeen ja ilmaiseen tilaisuuteen!

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1570755026555608/

Syvältä! – Eläimet, etiikka ja historia

Kevään neljäs Syvältä! -tilaisuus maanantaina 18.4. klo 18-20 ravintola Vakiopaineessa (Kauppakatu 6) tutkailee eläinten oikeuksia koskevan keskustelun historiaa.

1970-luvun puolivälin jälkeen keskustelu ihmisten ja muiden eläinten suhteita koskevista eettisistä (ja epäeettisistä) periaatteista ja käytänteistä sai uuden suunnan, kun mm. filosofian tutkijat Peter Singer ja Tom Regan kritisoivat länsimaisen ihmisen eläinsuhdetta ylipäätään ja teollista eläintuotantoa erityisesti. Varsinkin anglosaksisissa maissa syntyi huomattavaa ns. eläinoikeuksiin liittyvää keskustelua ja aktivismia, jossa vedottiin länsimaisen moraalifilosofian kulmakiviin, utilitarismiin ja kantilaiseen velvollisuusetiikkaan.

Tätä nykykeskustelua vasten Syvältä-keskustelussa tarkastellaan eläinoikeuskysymyksiä pidemmällä aikaperspektiivillä. Miten ihmiset ovat suhtautuneet muihin eläimiin antiikissa ja keskiajalla? Kuinka Kreikassa perusteltiin kasvisruokavaliota ja vastattiin kysymyksiin, joilla kasvissyöjiä vieläkin yritetään haastaa? Kuinka ihmisen ero suhteessa muihin eläimiin ymmärrettiin keskiajan arabialaisessa filosofiassa, ja mitä etiikkaa koskevia seurauksia tällä oli? Alustajat Liisa Kaski ja Janne Mattila avaavat näitä kysymyksiä, minkä jälkeen aiheesta keskustellaan yleisön kanssa.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa!

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/987711417949685/